नेपाल सरकार
राष्ट्रिय किसान आयोग
कीर्तिपुर, काठमाडौँ

सम्पर्क विवरण

राष्ट्रिय किसान आयोग
कीर्तिपुर, काठमाण्डौं, नेपाल

फोन नं.: +९७७-०१-५९०६१७६, ५९०६१७८, ५९०६१७९, ५९०६१८०, ५९०६१८६, ५९०६१८२  
फ्याक्स:
ईमेल: nfcnepal@nfc.gov.np

         nfcnepal2017@gmail.com

* चिन्न भएका अनिवार्य हुन् ।