नेपाल सरकार
राष्ट्रिय किसान आयोग
कीर्तिपुर, काठमाडौँ

समाचार तथा सूचना

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

क्र.सं. फाइलको नाम प्रकाशित मिति
1. Kathmandu Declaration, International Conference on Food Sovereignty and Peasants Rights March 10-12, 2019, Kathmandu, Nepal. 2019-03-19   डाउनलोड
2. Address by Purushottam Sharma, National Secretary, All India Kisan Mahasabha, to the International Conference of Farmers, Kathmandu. 2019-03-19   डाउनलोड
3. Presentation on Present Status of Agriculture, Peasantry, Food Sovereignty and Peasants Rights in Indonesia 2019-03-19   डाउनलोड
4. Presentation on Present Status of Agriculture, Peasantry, food Sovereignty and Peasants rights in Sri Lanka 2019-03-19   डाउनलोड
5. Presentation on Present Status of Agriculture, Peasantry, Food Sovereignty and Peasant Right in Nepal, Balram Banskota, Secretary General, All Nepal Peasants’ Federation (ANPFa) 2019-03-19   डाउनलोड
6. Presentation on Small farmers, peasants, landless workers and agriculture in Pakistan 2019-03-19   डाउनलोड
7. National Farmers’ Commission, Nepal: Achievements, Challenges and Future Strategies by Durga prasad Dawadi, Member Secretary, NFC 2019-03-19   डाउनलोड
8. राष्ट्रिय किसान आयोग र किसान अधिकार सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण, नहेन्द्र खड्का, राष्ट्रिय किसान संजाल 2019-03-19   डाउनलोड
9. Presentation on Food Sovereignty Concept, opportunities and challenges by Prem Dangal 2019-03-19   डाउनलोड
10. Presentation on Food Sovereignty and Peasant Movements (A Global Perspective) 2019-03-18   डाउनलोड
11. Presentation on Agriculture, Peasantry, Food Sovereignty and Peasants Rights in India 2019-03-18   डाउनलोड
12. PRESENTATION ON THE AGRICULTURAL POLICY OF RATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA AND THE ACTIVITIES OF KOREA AGRICULTURAL WORKERS UNION (KAWU) 2019-03-18   डाउनलोड
13. Challenges posed by Climate Change in Bangladesh: A perspective of Food Sovereignty सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण 2019-03-18   डाउनलोड
14. कृषि विकास रणनीति, खाद्य सम्प्रभुता र किसान अधिकार सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण 2019-03-18   डाउनलोड
15. हेटौडामामा संचालन भएको प्रदेश तथा केन्द्रस्तरमा कृषि प्रसार, अनुसन्धान र विकास तथा किसानहरु सम्बद्ध समसामयीक स 2019-01-13   डाउनलोड
16. कृषि ऋणको वर्तमान अवस्था बारे अध्ययन गरी यसको प्रभाव बारे सिफारिस सम्बन्धी अध्ययनको प्रतिवेदन 2018-12-23   डाउनलोड
17. बाँझो जग्गा उपयोग सम्बन्धी संम्भाब्यता अध्ययन र सिफारिस गर्ने बारेको प्रतिवेदन 2018-12-23   डाउनलोड
18. कृषि विकास रणनीतिको कार्यान्वयन अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन 2018-12-23   डाउनलोड
19. कृषि उत्पादन निर्यात प्रवर्द्धनमा देखिएका समस्या तथा सम्भाव्य समाधानहरु बारे अध्ययन विश्लेषण सिफारिस 2018-12-23   डाउनलोड