नेपाल सरकार
राष्ट्रिय किसान आयोग
कीर्तिपुर, काठमाडौँ

समाचार तथा सूचना

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

क्र.सं. फाइलको नाम प्रकाशित मिति
1. राष्ट्रिय किसान आयोग गठन कार्यकारी आदेश, २०७३ 2019-06-04   डाउनलोड
2. राष्ट्रिय किसान आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ 2019-01-13   डाउनलोड
3. किसान संघ/संगठन दर्ता कार्यविधि, २०७४ 2017-10-16   डाउनलोड
4. राष्ट्रिय किसान आयोगको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ 2017-10-16   डाउनलोड