नेपाल सरकार
राष्ट्रिय किसान आयोग
कीर्तिपुर, काठमाडौँ

समाचार तथा सूचना

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

क्र.सं. फाइलको नाम प्रकाशित मिति
1. राष्ट्रिय किसान आयोगको चौथो बार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७६/७७) 2020-12-21   डाउनलोड
2. कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा सम्वन्धि नीतिगत व्यवस्था एवं व्याज अनुदान सम्वन्धी विषयको कार्यपत्रहरु 2017-10-17   डाउनलोड
3. कृषि व्यवसाय व्याज अनुदानमा समस्याको सम्बोधन विषयक कार्यपत्रको सांराश 2017-10-17   डाउनलोड
4. राष्ट्रिय किसान आयोगको प्रथम बार्षिक प्रतिवेदन, २०७४ 2017-10-16   डाउनलोड
5. NFC Gosthi Presentation 2017-07-21   डाउनलोड
6. FDI Papers -Present 2017-07-21   डाउनलोड