नेपाल सरकार
राष्ट्रिय किसान आयोग
कीर्तिपुर, काठमाडौँ

समाचार तथा सूचना

कार्यक्रम

प्रेस विज्ञप्ति

कृषि ऋणमा व्याज अनुदान कार्यक्रम, कार्यान्वयन र चुनौती विषयक गोष्ठी

बाट राष्टिय किसान आयोग | 2017-09-20
११ बजे लाई ३ बजे
राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान (NARI), खुमलटार, ललितपुर

  • कृषि ऋणमा व्याज अनुदान कार्यक्रम, कार्यान्वयन र चुनौती विषयक गोष्ठी