नेपाल सरकार
राष्ट्रिय किसान आयोग
कीर्तिपुर, काठमाडौँ

  • All
  • International Conference on Food Sovereignty and Peasants'
  • FDI गोष्ठी काठमाण्डौं
  • अभिमुखिकरण गोष्ठी, बबरमहल
  • नीति पहिचान गोष्ठी, प्रदेश-४
  • Gallery 2
  • Gallery 1