Government of Nepal
National Farmers' Commission
Kirtipur, Kathmandu

Modified Date : 2017-06-22

विश्वव्यापीरुपमा आत्मसात् गरिएका किसान अधिकारका सिद्धान्त, मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन गर्दै स्वतन्त्र, निश्पक्ष, विश्वसनीय तथा नेतृत्वदायी राष्ट्रिय किसान अधिकार सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धन गर्ने संस्थाको रुपमा आयोग रहने छ ।