Government of Nepal
National Farmers' Commission
Kirtipur, Kathmandu

Media Center

News & Notices

Events

कोरोना भाईरस (COVID 19) का कारण भएको बन्दाबन्दी तथा निशेधज्ञाका कारण मत्स्यपालन तथा बजारीकरणमा भएका समस्याहरु र समाधानका उपायहरु सम्बन्धी बैठकको प्रतिवेदन कोरोना भाईरस (COVID 19) का कारण भएको बन्दाबन्दी तथा निशेधज्ञाका कारण चिया कफी तथा अलैंची उत्पादन तथा बजारीकरणमा भएका समस्याहरु र समाधानका उपायहरु सम्बन्धी बैठकको प्रतिवेदन कोरोना भाईरस (COVID 19) का कारण भएको बन्दाबन्दी तथा निशेधज्ञाका कारण तरकारी (आलु र च्याउ समेत) फलफूल र फूलको उत्पादन तथा बजारीकरणमा भएका समस्याहरु र समाधानका उपायहरु सम्बन्धी बैठकको प्रतिवेदन कोरोना भाईरस (COVID 19) का कारण भएको बन्दाबन्दी तथा निशेधज्ञाका कारण कुखुराको मासु र अण्डा उत्पादन तथा बजारीकरणमा भएका समस्याहरु र समाधानका उपायहरु सम्बन्धी बैठकको प्रतिवेदन कोरोना भाईरस (COVID 19) का कारण भएको बन्दाबन्दी तथा निशेधज्ञाका कारण दुधको संकलन तथा बजारीकरणमा भएका समस्याहरु र समाधानका उपायहरु सम्बन्धी बैठकको प्रतिवेदन

Press Releases

S.N. Title Published Date
1. Kathmandu Declaration, International Conference on Food Sovereignty and Peasants Rights March 10-12, 2019, Kathmandu, Nepal. 2019-03-19   Download
2. Address by Purushottam Sharma, National Secretary, All India Kisan Mahasabha, to the International Conference of Farmers, Kathmandu. 2019-03-19   Download
3. Presentation on Present Status of Agriculture, Peasantry, Food Sovereignty and Peasants Rights in Indonesia 2019-03-19   Download
4. Presentation on Present Status of Agriculture, Peasantry, food Sovereignty and Peasants rights in Sri Lanka 2019-03-19   Download
5. Presentation on Present Status of Agriculture, Peasantry, Food Sovereignty and Peasant Right in Nepal, Balram Banskota, Secretary General, All Nepal Peasants’ Federation (ANPFa) 2019-03-19   Download
6. Presentation on Small farmers, peasants, landless workers and agriculture in Pakistan 2019-03-19   Download
7. National Farmers’ Commission, Nepal: Achievements, Challenges and Future Strategies by Durga prasad Dawadi, Member Secretary, NFC 2019-03-19   Download
8. राष्ट्रिय किसान आयोग र किसान अधिकार सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण, नहेन्द्र खड्का, राष्ट्रिय किसान संजाल 2019-03-19   Download
9. Presentation on Food Sovereignty Concept, opportunities and challenges by Prem Dangal 2019-03-19   Download
10. Presentation on Food Sovereignty and Peasant Movements (A Global Perspective) 2019-03-18   Download
11. Presentation on Agriculture, Peasantry, Food Sovereignty and Peasants Rights in India 2019-03-18   Download
12. PRESENTATION ON THE AGRICULTURAL POLICY OF RATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA AND THE ACTIVITIES OF KOREA AGRICULTURAL WORKERS UNION (KAWU) 2019-03-18   Download
13. Challenges posed by Climate Change in Bangladesh: A perspective of Food Sovereignty सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण 2019-03-18   Download
14. कृषि विकास रणनीति, खाद्य सम्प्रभुता र किसान अधिकार सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण 2019-03-18   Download
15. हेटौडामामा संचालन भएको प्रदेश तथा केन्द्रस्तरमा कृषि प्रसार, अनुसन्धान र विकास तथा किसानहरु सम्बद्ध समसामयीक स 2019-01-13   Download
16. कृषि ऋणको वर्तमान अवस्था बारे अध्ययन गरी यसको प्रभाव बारे सिफारिस सम्बन्धी अध्ययनको प्रतिवेदन 2018-12-23   Download
17. बाँझो जग्गा उपयोग सम्बन्धी संम्भाब्यता अध्ययन र सिफारिस गर्ने बारेको प्रतिवेदन 2018-12-23   Download
18. कृषि विकास रणनीतिको कार्यान्वयन अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन 2018-12-23   Download
19. कृषि उत्पादन निर्यात प्रवर्द्धनमा देखिएका समस्या तथा सम्भाव्य समाधानहरु बारे अध्ययन विश्लेषण सिफारिस 2018-12-23   Download