Government of Nepal
National Farmers' Commission
Kirtipur, Kathmandu

S.N. Title Published Date
1. राष्ट्रिय किसान आयोगको चौथो बार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०७६/७७) 2020-12-21   Download
2. कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा सम्वन्धि नीतिगत व्यवस्था एवं व्याज अनुदान सम्वन्धी विषयको कार्यपत्रहरु 2017-10-17   Download
3. कृषि व्यवसाय व्याज अनुदानमा समस्याको सम्बोधन विषयक कार्यपत्रको सांराश 2017-10-17   Download
4. राष्ट्रिय किसान आयोगको प्रथम बार्षिक प्रतिवेदन, २०७४ 2017-10-16   Download
5. NFC Gosthi Presentation 2017-07-21   Download
6. FDI Papers -Present 2017-07-21   Download